Muspelheim - Therion Metal-Music Videos | Metal-Music Lyrics

Muspelheim - Therion

Best songs of Therion

From the south comes the forces of chaos and destruction.
The ultimate heat from the world of Muspel will very soon
burn the world and turn it into ashes.
The firegiant Surt rides with his hords
to meet the gods in the final battle of Ragnarok.
But the wheel of fate will turn once again
and from the ash a new world will rise.

MUSPELHEIM
- Gudaskymning -

Gudaskymning faller pa gloden
borjar flamma (ur) odets eld I
Muspelheim Ragnarok harstamma.

Muspilli flammor over Jord,
snart kommer Surt att harja.
Jattarna tanda Ragnarok
(och) runor av eld besvarja.
Muspel oppnar sig

Surt som I syd med oraget svard
kallar pa Muspels soner,
kommer till kamp pa Vigrid slatt;
da hjalper inga boner.
Fran syd kommer kaos.

Makter av eld har stormar fram
nu skola varlden brinna.
Jattarna draper guden Frej da
kommer odets timma.
frukta Muspelheim!


Therion Best Songs

Title Muspelheim
Artist Therion
Album Secret Of The Runes (2001) - Track 7
Genre Symphonic Metal


0 comentarios :

Post a Comment

Metal-Music Videos | Metal-Music Lyrics Muspelheim - Therion

Muspelheim - Therion Metal-Music Videos | Metal-Music Lyrics